Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή ατυχήματος, που καθιστά αδύνατη την οδήγηση/κίνηση του οχήματος, θα προσπαθήσουμε ν’ αντικαταστήσουμε το όχημα έγκαιρα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σας και να ελαχιστοποιήσουμε την όποια τυχόν ταλαιπωρία, που μπορεί να παρουσιαστεί.