Ναι, υπάρχει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για υποστήριξη μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι +30 693 6778 450 και είναι διαθέσιμος 24/7, για βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οδική βοήθεια ή για οποιαδήποτε επείγουσα απορία.