Σε περίπτωση ατυχήματος, δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια και αναφέρετε αμέσως το περιστατικό στις αρχές (τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 112), στην αστυνομία (τηλεφωνικός αριθμός: 100), στην ασφαλιστική μας εταιρεία INTERAMERICAN (στον τηλεφωνικό αριθμό: +30 210 9462 478), καθώς και στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρεία μας (τηλεφωνικός αριθμός: +30 210 9956 086). Συλλέξτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του εμπλεκόμενου στο ατύχημα οχήματος (στοιχεία οδηγού, αριθμός κυκλοφορίας και τύπος οχήματος), στοιχεία αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος και των εμπλεκομένων στο ατύχημα οχημάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δοθούν από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας και της ασφαλιστικής εταιρείας, με την οποία είμαστε συμβεβλημένοι.