Ναι μπορείτε. Από πλευράς της εταιρείας μας θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις προτιμήσεις σας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε χρονικής περιόδου.