Η χρήση του οχήματος σε ταξίδια εκτός Ελλάδας απαγορεύεται αυστηρά.