Η εκτός δρόμου οδήγηση των οχημάτων απαγορεύεται αυστηρά.