Η πολιτική καυσίμου προβλέπει η επιστροφή του οχήματος να γίνεται με την ίδια ποσότητα καυσίμου με εκείνη στην οποία παραδόθηκε (same to same). Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις ανεφοδιασμού, καθώς και η ύπαρξη χρέωσης τόσο για το καύσιμο που θ’ αναπληρωθεί, όσο και χρέωσης υπηρεσιών ανεφοδιασμού.