Δεδομένου ότι η ασφάλιση απαλλαγής ζημιάς, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εξετάζετε τις πρόσθετες επιλογές κάλυψης, προκειμένου να αισθάνεστε ακόμη πιο ασφαλείς. Προαιρετικά διατίθενται πακέτα ασφάλισης για την παροχή πρόσθετης προστασίας, έναντι απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως ατυχήματα, κλοπές ή ζημιές στο όχημα.