Για ενοικίαση οχήματος από οδηγούς προερχόμενους από την Ε.Ε. απαιτούνται: πρωτότυπη άδειας οδήγησης (σε ισχύ), που να έχει εκδοθεί με λατινικό αλφάβητο πιστωτική κάρτα στο όνομα του οδηγού για την πληρωμή της ενοικίασης, αλλά και της απαλλαγής ευθύνης (deposit) έγγραφο ταυτοπροσωπίας του οδηγού (αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο).

Για οδηγούς εκτός Ε.Ε., ενδέχεται να χρειαστεί η ύπαρξη διεθνούς διπλώματος οδήγησης, το οποίο επιδεικνύεται μαζί με το δίπλωμα οδήγησης (σε λατινικούς χαρακτήρες).