Το ποσό απαλλαγής διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Ως επί το πλείστον, το ποσό απαλλαγής κυμαίνεται μεταξύ των 2000€ και των 4000€. Το ποσό επιστρέφεται αυτούσιο με την λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις.