Πραγματοποιούμε παραδόσεις/παραλαβές του οχήματος που έχετε ενοικιάσει, την ώρα που επιθυμείτε, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.