Ναι, μπορεί κάποιος άλλος να πραγματοποιήσει ενοικίαση για λογαριασμό σας, με τη χρήση της δικής του πιστωτικής κάρτας. Θα πρέπει, ωστόσο να λάβετε υπόψη σας, ότι ο κύριος οδηγός, είναι απαραίτητο να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια οδήγησης σε ισχύ, πιστωτική κάρτα στο όνομά του) για να παραλάβει το όχημα.