Σίγουρα, ανταποκρινόμαστε σε προσαρμοσμένα αιτήματα. Ωστόσο, ζητάμε ευγενικά εκ των προτέρων ειδοποίηση για την επιμέλεια εξατομικευμένων δρομολογίων, τη διευθέτηση υπηρεσιών πούλμαν και την εκπλήρωση άλλων ειδικών απαιτήσεων.