Ναι, μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την κράτησή σας Κατανοούμε ότι οι ανάγκες σας για ενοικίαση οχήματος, μπορεί να χρειαστούν αλλαγή, ή ακόμη και ακύρωση. Για να ολοκληρωθεί είτε η αλλαγή, είτε η ακύρωση της κράτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι η πολιτική τροποποίησης ή ακύρωσης της κράτησης, ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως είναι η χρονική διάρκεια της ενοικίασης, ή η διαθεσιμότητα του οχήματος που έχετε επιλέξει.