Η “Premium Rent a Car” προσφέρει ενοικιαζόμενα οχήματα εξοπλισμένα με προηγμένες συσκευές που μπορούν να λαμβάνουν και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες εντολές, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων γεωτοποθεσίας από το σύστημα παγκόσμιας θέσης (GPS). Αυτές οι συσκευές είναι συνεχώς ενεργές, ακόμα και όταν άλλες υπηρεσίες ή μέσα στο όχημα είναι απενεργοποιημένα.

Τόσο η “Premium Rent a Car” όσο και οι συνεργάτες της συλλέγουν και επεξεργάζονται μια σειρά από δεδομένα οχήματος, περιλαμβάνοντας το επίπεδο καυσίμου, τις αναγραφές ταχόμετρου, την ταχύτητα, τα διαγνωστικά και τα δεδομένα απόδοσης, την πίεση των ελαστικών, τα δεδομένα ατυχημάτων ή ζημιών, καθώς και τα δεδομένα για την τοποθεσία και την κατεύθυνση του ταξιδιού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ της οδήγησης του ενοικιαστή.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή διάφορων υπηρεσιών, όπως η απάντηση σε αιτήματα ξεκλειδώματος πορτών, η δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης και διακοπής, η διευκόλυνση ανάκτησης και επιστροφής του οχήματος χωρίς παρουσία κατόχου, οι ενημερώσεις λογισμικού, η βοήθεια στον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε ατυχήματα και η αναγνώριση χαμένων, μη επιστρεφόμενων, υποπτευόμενων για κλοπή και κλεμμένων οχημάτων κατόπιν αιτήματος από αρχές επιβολής του νόμου. Επιπλέον, ορισμένες τιμές μπορεί να καθοριστούν βάσει αυτών των πληροφοριών, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.

Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των μοτίβων κυκλοφορίας, της αποδοτικότητας καυσίμων, της χρήσης του οχήματος, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των δυνατοτήτων βελτίωσης της συντήρησης του οχήματος.

Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, η “Premium Rent a Car” μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα του οχήματος σε συνεργαζόμενους τρίτους και επίσης να συνεργάζεται με αρχές επιβολής του νόμου και άλλους φορείς για την προστασία των δικαιωμάτων της και την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεων των υπηρεσιών της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα “Κοινοποίηση Πληροφοριών”