Ο «μισθωτής» υποχρεούται να χρησιμοποιεί το όχημα με επιμέλεια, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την κατάσταση του κινητήρα του, τη στάθμη λαδιών και νερού του, τα ελαστικά του κ.λπ.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από τον «μισθωτή» ή τρίτο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του «εκμισθωτή». Το όχημα δεν επιτρέπεται να μεταβεί εκτός Ελλάδας ή να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του «εκμισθωτή».

Το όχημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί:

  • α) για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι πληρωμής,
  • β) να ρυμουλκούν ή να σέρνουν οχήματα ή άλλα αντικείμενα,
  • γ) για συμμετοχή ή παρακολούθηση αγώνων,
  • δ) ως υπεκμίσθωση σε τρίτους,
  • ε) για σκοπούς που παραβιάζουν διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας,
  • στ) εάν ο «μισθωτής» ή ο πρόσθετος οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού,
  • ζ) για παράβαση τελωνειακών, κυκλοφοριακών ή άλλων κανονισμών,
  • η) από οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένου του «μισθωτή» και οποιουδήποτε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο ο «μισθωτής» έχει αποδεχθεί την ημερήσια χρέωση για επιπλέον οδηγούς, i) για μεταφορά ή μεταφορά βαριών αποσκευών, εύφλεκτων, βρώμικων ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών , και τα λοιπά.,
  • ι) για παράνομη μεταφορά Ελλήνων ή αλλοδαπών ή για τη διενέργεια παράνομων πράξεων.
  • ι) για παράνομη μεταφορά Ελλήνων ή αλλοδαπών ή για τη διενέργεια παράνομων πράξεων.