Για οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή μια γραπτή ενημέρωση είναι απαραίτητο να σταλεί στην Premium Rent a car.

Η πολιτική ακύρωσης για ενοικίαση πολυτελών αυτοκινήτων έχει ως εξής:

Από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο

 • 20 ημέρες έως 11 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 10 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 6 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

 • 31 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 30 ημέρες έως 21 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 20 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά

Η πολιτική ακύρωσης για υπηρεσίες Chauffered και ιδιωτικές μεταφορές έχει ως εξής:

Από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο

 • Ιδιωτικές μεταφορές:
 • 24 ώρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της πληρωμής
 • 23 ώρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά
 • Υπηρεσίες με οδηγό:
 • 7 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 6 ημέρες έως 3 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 2 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

 • Ιδιωτικές μεταφορές:
 • 48 ώρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της πληρωμής
 • 47 ώρες πριν την άφιξη, οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά
 • Υπηρεσίες με οδηγό:
 • 15 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 14 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 6 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά