Η “Premium Rent a Car“, μισθώνει τα οχήματά της σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους ο “ενοικιαστής” αποδέχεται πλήρως.