Όχι, το κάπνισμα/άτμισμα απαγορεύεται αυστηρά στα ενοικιαζόμενα οχήματα. Τηρούμε αυστηρή πολιτική απαγόρευσης καπνίσματος/ατμίσματος, προκειμένου να διασφαλίζουμε την άνεση και την ασφάλεια όλων των πελατών μας. Η παραβίαση αυτής της πολιτικής, ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις, καθώς και χρεώσεις επιβάρυνσης για τον βιολογικό καθαρισμό του οχήματος.